Đăng bởi: TPK | 28/01/2013

Hộ chú tiếng Pāḷi

  -

1. Chú nguyện tam học

2. Sám hối xin phước

3. Quán niệm từ bi

4. Kinh hạnh phúc

5. Kinh rải tâm từ

Advertisements

Categories

%d bloggers like this: