Đăng bởi: TPK | 26/01/2013

Thần chú trị lửa tiếng Pāḷi

Hộ chú Chim Cút

Vaṭṭaparittaṃ

HỘ CHÚ CHIM CÚT

Bản tiếng Pali-Anh: Vaṭṭaparittaṃ, Paritta Chanting, Wat Bukit Perak.

Việt dịch: Tống Phước Khải

Atthi loke sīlaguṇo, saccaṃ soceyyanuddayā;
Tena saccena kāhāmi, saccakiriyamuttamaṃ.
Āvejjetvā dhammabalaṃ, saritvā pubbake jine;
Saccabalamavassāya, saccakiriyamakāsahaṃ.
Santi pakkhā apatanā, santi pādā avañcanā;
Mātāpitā ca nikkhantā, jātaveda paṭikkama’.
Sahasacce kate mayhaṃ, mahāpajjalito sikhī;
Vajjesi soḷasakarīsāni, udakaṃ patvā yathā sikhī;
Saccena me samo natthi, esā me saccapāramī’’ti.
Vaṭṭakaparittaṃ Niṭṭhita

NGHĨA VIỆT

Trên thế gian này có phẩm hạnh giới đức, sự chân thật, thanh tịnh và lòng từ bi. Bởi vì thế tôi lập một khẳng định sự chân thật vô thượng.
Dựa theo qui luật pháp lực của sự chân thật, khơi dậy hàng khuất phục trong quá khứ, tôi lập một khẳng định sự thật.
Có cánh chẳng thể bay,
Có chân chẳng thể chạy,
Mẹ cha bỏ rơi ta,
Lửa kia hãy rút khỏi.
Tôi đã lập một sự chân thật của mình.
Cách mười sáu mẫu, ngọn lửa hãy rút xa,
Vô sự, như lửa gặp phải nước dập tắt,
Không gì bằng sự khẳng định chân thật của tôi,
Đây là sự chân thật toàn hảo của tôi.
Hết bài Hộ Chú Chim Cút 

GHI CHÚ:

BÀI CHÚ NÀY ĐƯỢC ĐỨC PHẬT THÍCH CA DẠY NHÂN DỊP TRÊN ĐƯỜNG ĐI BÁT TRỞ VỀ, NGANG  QUA  MỘT KHU RỪNG  THUỘC XỨ MAGHADA (MA KIỆT ĐÀ) THÌ GẶP PHẢI SỰ CỐ CHÁY  RỪNG.  CÁC  TỲ KHEO ĐỆ TỬ CỦA NGÀI  CHẠY  VỀ PHÍA NGÀI, NHƯNG HỌ THẤY ĐỨC  PHẬT CỦA MÌNH VẪN ĐỨNG ĐÓ BÌNH THẢN.  HỌ  HỎI NGÀI CÓ MỘT  PHÉP  NHIỆM  MẦU  NÀO CHĂNG CHO NÊN NGÀI KHÔNG HỀ ĐỘNG TÂM. ĐỨC  PHẬT BẢO RẰNG: TRONG KIẾP QUÁ KHỨ  KHI  MANG  THÂN  MỘT CON CHIM CÚT, NGÀI ĐÃ LẬP  MỘT CHÂN HẠNH  (HÀNH ĐỘNG  CHÂN  THẬT) TẠI NƠI NÀY. DO PHÁP LỰC  CỦA CHÂN HẠNH NGỌN LỬA KHÔNG THỂ NÀO BÉN TỚI ĐƯỢC VÀ VĨNH VIỄN VỀ SAU CŨNG SẼ VẪN NHƯ VẬY. NGÀI KỂ TIẾP: KHI CÒN MANG THÂN LÀ MỘT CON CÚT CON VÀ ĐANG NẰM  Ở  TRONG  TỔ. KHU RỪNG NƠI CÓ TỔ CÚT BỊ HỎA HOẠN, TẤT CẢ NHỮNG ĐỘNG VẬT NƠI ẤY ĐỀU BỎ CHẠY. NGAY CẢ CÚT CHA VÀ CÚT MẸ CŨNG HOẢNG HỐT BAY ĐI, BỎ LẠI CÚT CON BƠ VƠ TRONG Ổ. KHI ẤY CÚT CON MẶC DÙ CÓ CHÂN CÓ CÁNH NHƯNG CÒN RẤT  NON  NỚT, KHÔNG THỂ NÀO  CHẠY CŨNG KHÔNG THỂ  NÀO BAY ĐƯỢC. CÚT CON LIỀN LẬP  MỘT CHÂN NGÔN (CÂU NÓI CHÂN THẬT) NGUYỆN  CHO  NGỌN LỬA RÚT KHỎI.  NHỜ  DO  THẦN LỰC  CỦA CHÂN NGÔN, NGỌN LỬA ĐÃ RÚT KHỎI TRONG VÒNG 16 MẪU. NƠI TỔ CÚT TRONG QUÁ KHỨ CHÍNH LÀ NƠI NGÀI HIỆN ĐANG ĐỨNG, VĨNH VIỄN KHÔNG THỂ BỊ LỬA CHÁY.

Advertisements

Categories

%d bloggers like this: