Đăng bởi: TPK | 24/01/2013

TỲ NI NHẬT DỤNG THIẾT YẾU

Vạn Tân Toản Tục Tạng Kinh_ Tập 60_ No.1115

TỲ NI NHẬT DỤNG THIẾT YẾU (.PDF)
(LUẬT THIẾT YẾU DÙNG TRONG NGÀY)

Hán văn: Núi Bảo Hoa_Hoằng Giới Tỳ Khưu ĐỘC THỂ xếp theo từng loại.
Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH

SÁNG SỚM TỈNH GIẤC
(Pháp Tắc được đặt ra từ Kinh Luật. Hàng Đệ Tử xuất gia vào đầu đêm, sau đêm siêng năng tu Phật Đạo đừng ham mê ngủ say, lười biếng phóng dật, cho nên lúc thức dậy thời nên tụng Kệ này)
睡眠始寤
Thuỵ miên thỉ ngụ
當願衆生
Đương nguyện chúng sinh
一切智覺
Nhất Thiết Trí giác
周顧十方
Chu cố thập phương
_ Ngủ say, mới thức dậy
Nên nguyện cho chúng sinh
Hiểu rõ Nhất Thiết Trí
Nhìn ngó khắp mười phương.
. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Advertisements

Categories

%d bloggers like this: